باپایان یافتن زمستان سال 1388 بهار سال 1389 ازراه رسید . بهاری که بیشتر دوستداران ولایت و رهبری منتظر شنیدن سخنان مقام معظم رهبری بودند تا تکلیف خود در سال جدید را بدانند . مقام معظم رهبری با نام گذاری سالها با عنوانهای مختلف سعی در هدایت جامعه و مسوولین به سمت اعتلای جامعه اسلامی دارند . نامگذاریهایی که اگر به آن خوب توجه شود براساس شرایط و نیاز جامعه بوده و نوعی به هم پیوستگی نیز در آن مشاهده می شود . حضرت آقا امسال را سال همت مضاعف و کار مضاعف نام نهادند تا با تلاش و جدییت مدیران اجرایی نظام عرصه های سازندگی و علمی و اقتصادی و سیاسی کشور وارد مرحله جدیدی از پیشرفت شود . مردم نیز وظیفه دارند در عرصه های مختلف در رسیدن به این هدف مهم تلاش کنند تا دست استعمارگران و انحصارطلبان عرصه های اقتصادی جهان از ایران کوتاه شود و به خودکفایی در تمام زمینه ها دست یابیم . انشاالله

برچسب ها : همت مضاعف  ,