سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خاکریز

مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان
مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی، در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان
مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها
مرگ بر فصاحت دروغ، مرگ بر بوق های بوق، مرگ بر سیم های خاردار و کشتزارهای بیم
مرگ بر گورهای دسته جمعی و بندهای انفرادیِ زمین
مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس
مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر
مرگ بر سفارت شنود، مرگ بر کودتای دور، زندگی باد زندگی او، زنده باد زندگی من تو ما
یک کلام... مرگ بر آمریکا...
مرگ بر ابولهب، مرگ بر یزید و شمر و ابن سعد، مرگ بر زاده ی زیاد
بگو بلند: بیش باد
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قحط آب، مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک رباب
مرگ بر قطع خنده های روشن علیرضا، مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات آرمیتا
یک کلام...مرگ بر آمریکا...

برچسب ها : هنر  , 
      

امروزه زمانه هر کاری که بگی می کنه . از بالا وپایین رفتن قیمت ارز و طلا و پیازوسیب زمینی تا انفجار اطلاعات و مجازی شدن ازدواجها و طلاقها و ....
امام می خوام از سریال زمانه بگم که به سرعت تحولات در اون انجام می شه و نتیجه هم میده . ارغوان خانوم تازه خوش بخت با دکتر میره اون ور آب و دکتر از دنیا می ره و ارغوان بدبخت برمی گرده اینور آب . با خواهر و برادرش داره حرف میزنه . برادرش یک آهنگ ساز شده و یه آلبوم هم تولید کرده که ارغوان ازش خواهش می کنه اونو تقدیم به روح پر فتوح دکتر کنه وسینا هم میره و یک قطعه از آهنگ را به استادی هر چه تمام می نوازد . ارغوان میره دیدن رییس قدیمیش که ازش کمک بخواد . بعد از خوشو بشی رییس می گه : چند وقته اومدی ؟ میگه یک ماهی می شه .رییس میگه : عموی بهزاد هم مرد ! ارغوان می گه : کی! میگه سه چهار ماهی میشه و... بقیه ماجرا که احتمالا جناب وکیل از ارغوان خانوم خواستگار فرمایند ...حالا سوال اینجاست که 
 - داداش ارغوان یاهمون سیناخان چندروزه ترک کرد و چجوری به این سرعت آهنگساز شد و البووووم تولید کرد ؟ حالا میگیم زمانه ی دیگه میشه یه شبه هم فیل هواکرد .
- وقتی ارغوان با دکتر ازدواج کرد چند وقت بود که از بهزاد جدا شده بود ؟چون همون روزایی که عموی بهزاد مرد ارغوان هم ازدواج کرد ؟
 - اگه از مرگ عموی بهزاد سه یا چهار ماه گذشته پس از جدایی بهزاد از ارغوان تا ازدواج با دکتر کمتر از سه یا چهارماه گذشته پس شرع و مسائل شرعی عده چی شده؟
- اگه یک ماهه ارغوان اومده نکنه باز میخواد قبل از وقت شرعی با آقا وکیل ازدواج کنه که دیگه .آی آی
فکر نکنم تواین زمانه بشه مسائل شرعی رو مثل بقیه مسایل این زمانه سرهم کرد .آقای کارگردان کجایی داداش؟!!

   

برچسب ها : هنر  ,