ای رسول خوبیها ، ای پیام آور پاکیها، ای پیامبرمعرفت و دوستیها، ای که باآمدنت رسوم جاهلیت برچیده شد ودختران از زنده به گورشدن نجات یافتند، ای عزیزی که با ظهورت سنگ پرستی و بت پرستی جایش را به خداپرستی داد،ای محمد ، ای مصطفی و ای احمد که نامت در کتب آسمانی به روشنی آمده است . 
چه صبوری و همچون خدایت بخشاینده و مهربان . خاک وآتش برسرت می ریزند ، در بیماریشان به عیادتشان می شتابی . شمشیر به رویت می کشند ، در فتح مکه آنها را با ایل وتبارشان امان می دهی .زخم برتومی زنند اما بند از دستانشان در بدر وامی نهی . 
آری تو پیامبررحمتی . تو رحمتن للعالمینی . تو خاتم النبیینی .
وامروز
آنان که ادعامی کنند مهد آزادی هستند از معنای آزادی در دین تو می حراسند . آنان که ادعا می کنند هرکس با هردینی می تواند زندگی کند ، زندگی را برپیروان دین تو حرام کرده اند . حجاب از سر دختران مسلمان می کشند و کتاب آسمانی تورا به آتش کینه خود می سوزانند . آری اینان نسل همانهایی هستند که روزی در فتح مکه به پستوهای خانه خود خزیدند و از مهر ومحبت تو آزادی نصیبشان شد .  
اکنون با قلمهای کینه و عداوت خود نقش برنقش تو میزنند که شکسته باد دستهای نالایقشان .  
البته هرچه اینان بیشتر دست وپا زنند عاشقان تو بیشتر به وجد می آیند . اکنون عاشقان تو درسراسر جهان خواب آرام راازچشمان خونرنگشان ربوده اند . سفارششان کرده ای به صبروبردباری . سفارشمان کرده ای به دعوت به سوی حق . وهمین سفارشهاست که گستاخی عده ای کج فهم را فقط به حساب همان عده ی معدود می گذاریم و بازهم راه تورا درپیش می گیریم وآنان را دعوت به راستی و پاکی می نماییم .
ای محمد صلی الله علیه واله ، اکنون دل جوانهای اروپا باکلام فرزندت سیدعلی انس گرفته وآنان رابه تحقیق در معرفتها و خوبیهای دینت دعوت نموده است . دیری نخواهد بود که  اسلام تنها دین جهان بشریت باشد وباظهور مهدیت (عج) حکومت عادلان برظالمان سیطره یابد.   

برچسب ها : یاران شیدایی  ,