میگم این کارتون پت ومت همچین غیرواقعی هم نیست ها! چند دقیقه پیش شبکه پویا نشون میداد جالب بود . از یه درخت سیب چند جعبه سیب جمع کرده بودن.فقط یه سیب رودرخت یادشود رفته بود. چند روش به کار گرفتن تا اون یه سیبو از درخت جمع کنن . نردبونشون شکست ،لونه زنبورا خراب شد ، شیشه خونشون شکست ، تخت فنریشون شکست ، دست آخر بیشتر سیبهایی که جمع کرده بودن از بین رفت تا تونستن اون یه سیبو از درخت جمع آوری کنن .
ولش کن بابا اینا نقاشیه و کارتونه برا بچه ها .
راستی یادتونه اون برف سنگین چند روز پیشو؟ آره همون برف که هنوز یخهاش توی خیابونای مشهد پایتخت معنوی ایران مشاهده میشه . طفلکیها این نیروهای شهرداری ! نه اینکه همون اول مسئولین یادشون رفته بود برفها روقبل از یخ بستن بایداز خیابونا جمع کنن . بنده خداها بعد چند روز با بیل و کلنگو لودرو چهل تن نمکو چندصد نفر کارگر افتادن به جون این یخها . خداییش جمعم هم کردندها . بعد متوجه شدند ای بابا ، آسفالتها هم کنده شده که .یا این میخکهایی که با کلی هزینه وسط خیابونا زدن  همه با بار یخها رفته توی کامیونها و بیرون شهر تخلیه شده . خب چیزی نشده که . دوباره آسفالت می کنن و باز با یه شرکت قرارداد می بندن تا دوباره میخ جدید بکوبه .یا اصلا میخ میخواد چیکار نرده می کشن .از میخو خط کشی هم بهتره .تازه وقتی برف میاد میدن زیر نرده ها .زنگ که نمی زنه .اگرم زد سال دیگه نرده ها رو جمع می کنن دیوار می کشن که دیگه کسی نتونه وسط خیابون دور بزنه . بعله پس چی ... از این پت ومت می گفتم .بعد رفتن .....

pat mat 6 خرید کارتون پت و مت

برچسب ها : پت ومت .مشهد .شهرداری  ,