دفاع همچنان باقیست . این کلام مقام معظم رهبریست . امروز می بینیم که دفاع سطح گسترده تری پیداکرده و از مرزها و کشورگذشته است . با گستاخی برخی بی دینان و حمله به ارزشهای اسلامی به این نتیجه می رسیم که اگر قدمی عقب بگذاریم آنها پیش خواهند آمد و ارزشهایمان را فتح می کنند . پس باید با تمام آنچه داریم دفاع کنیم و زبان توهین کنندگان به پیامبر اعظم (ص) را از حلقومشان بیرون بکشیم . اگر خون کثیف سلمان رشدی ها را مسلمانان می ریختند و آنها را به درک میفرستادند امروز کسی جرات نمی کرد چنین فیلمی بسازد . باید سازندگان فیلم راکشت .باید جانشان را گرقت تا عبرتی شود برای آنهایی که هنوز خشم مسلمانان را تجربه نکرده اند . یاد امام به خیر چه محکم حکم ارتداد سلمان رشدی را صادر فرمود. یادش به خیر و روحش شاد .