حقا که مردم انقلاب را ازخود خود خودشان می دانند و همه آمده بودند تا اقتدار جمهوری اسلامی را به رخ دشمنان اسلام بکشند . خدا قوت

 

                        

 

 

برچسب ها : 22بهمن مشهد-راهپیمایی  ,