سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خاکریز

روز22 بهمن در راه است . چشمها از هر دوطرف در انتظار که چه می شود . گروهی در انتظار نیامدن مردم و گروهی مطمئن از حضور مردم . ومردم در آخرین روز تصمیم می گیرند . نگران نیستند چون تکلیف خود را میدانند . کار به کشاکش جناحهای سیاسی ندارند . کار به رسانه ها و عربده کشیهای آنسوی آب نشینان ندارند چون تکلیف خود را می دانند . میدانند باید چه کنند . میدانند انقلاب از من و او و آن نیست . میدانند اگربیایند قدم در راه چه کسانی گذاشته اند . همه می دانند شهدا منتظرند که آنان بیایند . پس می آیند . کور خواهند کرد چشم آنانی که نمی خواهند اقتدار ملت ایران را ببینند . کور خواهند کرد چشم دشمنان قسم خورده ولایت را . آنها می آیند چون تکلیف دارند ...

برچسب ها : 22بهمن  , 
      

22 بهمنبرچسب ها : 22بهمن  ,